Jjmklk

د زړه راز

16.12.2011 05:33

د زړه راز

          د (( زړه راز )) د سرمحقق عبدالله بختانى خدمتگار د شعرونو لومړئ مجموعه وه . دا کتاب په ١٣٣٥ هس ل کال کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو د لوى مديريت لخوا د محمد اکبر معتمد په چاپڅار نه ( اهتمام ) په ١٨٢ مخونو په دولتي مطبعه کې چاپ شوى دى . په دى کتاب کې د شاعر د ١٣٢٧ هـ ل کال نه تر ١٣٣٥ هـ ل کاله پورې شعرونه شامل دي ، چې ملي ، ولسي ، دينى او ټولنيزه محتوا لري او زياترو برخو کې د ويښ زلميانو د نهضت مرام پکې منعکس شوى دى . د عشرونو فورم يې هم کلاسيک شکلونه لرى او هم اولسى آهنگونه مگر هنرى پرداخت يې معاصره بڼه لرى او د وروسته پاتى هيواد بيوزلى اولس د زړه رازونه څرگندوي .

          د کتاب د پيل په يو مخ کې د قرانکريم د سعدة الفاتحې دقيقه ترجمه لولو ، گويا شاعر يوازې د خپلو شعرونو نه ، بلکه د خپلو قلمي آثارو د کتابونو د پيل ((نجمينا)) په دې ترجمه کړې ده .

          او دايې هم د سريزې يوه برخه : (( زما د زړه دغسې راز چې زه بي په کم وکيف پوره نه يم پوهيدلى کله د دعا او مناجات په صورت او کله د ژړا او احساساتو په نوم او کله د هيلو او ارزوگانو په رنگ زما له خولې وتلې دى .

 

 

          کله چې د رقيقو او لطيفو احساساتو تر تاثير لاندې راغلى يم نو د گل د لطافت او د بلبل د صحبت د ترانو په آهنگ مى د ژوندون راز د عشق په پردو کې ښودلى دى او خيالى اشنا ته مې د باغ او باغوان مذا کرې او د شمعى او پتنگ خاطرى ترسيم کړى دى .

          زه پرې نه پوهيږم چې دا به په چا تاثير وکړى اکنه ؟

          خو زه دا د زړه د ويـــــــنــــــو ســـــــوغــــــات د پښتنو دغه نوى نسل حضــور ته وړاندې کوم چې د دوى په زړونو کې بې د مينې او محبت له اوره ، او د دوى په سترگو باندې بې د علم او معرفت له رڼا بل کوم شى تاثير نه وى کړى . ))

          د زړه راز د شعرونو پيل په يوه (( دعا )) شوې ده ، مگر د سرپاڼو په يو مخ کې (( د زړه راز )) تر عنوان لاندى لنډ شو کې (( د زړه راز )) څرگندونه داسې شوې ده :

د زړۀ راز

يـو ســـور غـــاټـــول زه              پـــه دې ســـحرا يـــم

چـــه خــداى لوى کړى              پـــه پـــښتو نخوا يم

د وينـــــــو ډنــــــــډ دى              پــه زړۀ مې داغ دى

پخپــــــله ئـــې گــوره !              زه بــــه څــه وايـــم ؟

٭     ٭     ٭

دا سرې قطــرى دى ؟              زمــــــــا د وينــــــــــې

کــــــه خــــاطرې دى ؟               د پــــــاکــې مـــــينې

د زړه خــــــــــاونــــده !               دا  د  زړه   راز  دى

بينــــــا کـــړه سترگى                کــــه تــه ئــې وينـــې

٭     ٭     ٭

دغــــــــه تصــوير مې                د سوز و ساز دى ؟

کــــه کــلکسيون مې                د راز و نيـــاز دى ؟

هوا د محصول مـــى                د خپــــل شباب دى

دا د زړۀ راز دى

دا د زړۀ راز دى

ع – بختانى

کابل – ١٣٣٥ هـ ش