Jjmklk

ترنم دل

22.12.2011 16:52

ترنم دل

          ((ترنم دل)) د څېړنپوه عبدالله بختانى خدمتگار د فارسى شعرونو مجموعه ده . دا کتاب په ١٣٨١ هـ ل کال کې د برکت الله کمين مجددى په مالى لگښت په دانش مطبعه کې په ١٣٤ مخونو کې چاپ شو . دا کتاب په ١٣٥١ هـ ل کال کې د ((ابربهارى)) په نوم چاپ شوى وو، بيا د نورو فارسى شعرونو په زياتولو سره د ((ترنم دل)) ترعنوان لاندې چاپ شو . په دې برخه کې ددې کتاب يو شعر چې سرليک يې ((گذشت روزگار)) دى وړاندې کوم :

گذشت روزگار

صد زمستان سختى و سردى به جان ما گذشت
سيل آتش بر زمين و آسمان ما گذشت
قصۀ درياى خون و آتش و مار قديم
ديو سرخى کرد پنجه نرم با ديوى سياه
زير پاهاشان چه ها بر استخوان ما گذشت
اژدها و ديوو اهريمن سرما ريختند
صحنۀ طوفان خون درد داستان ما گذشت
آن قيامت آن جهنم آن عذاب دردناک
بر زن و بر مرد و بر پير و جوان ما گذشت
ماتم مرگ برادر شوهر و فرزند هيچ
ذلت بى عزتى بر خواهران ما گذشت
نخوت نمرود ها شداد ها فرعون ها
بر گدا و بينوا سلطان و خان ما گذشت
روس ها انگريز ها چنگيز ها حيران شدند
زانچه از ما بر سر ما در جهان ما گذشت
روزها و هفته ها و ماه ها و سالها
در غم و در غصه و آه و فغان ما گذشت
صفحۀ تاريخ عالم رنگ خون ما گرفت
کى بود يا رب که گويم امتحان ما گذشت
در گذشت روزگاران سرگذشت روزگار
نيک بين بختانيا چون اين گذشت و آن گذشــــت

قلعه بختان – ٥ حمل ١٣٧٤